Skolernes læringsmiljø

Helsingør kommune og Renoveringskonsulenterne arbejder lige nu sammen om skolernes læringsmiljø. Det skal sikre en god og hurtig sagsbehandling i forbindelse med forbedring af Helsingør kommunes skolers læringsmiljø.

I samarbejde med kommunens egne dygtige medarbejdere, hjælper vi dem blandt andet med forhåndsdialog, løsningsdrøftelser  og byggesagsbehandling af renoveringssager omhandlende flere af kommunens skoler.

Skolernes renoveringssager omfatter både små og store ændringer indvendigt og udvendigt. Fælles for alle sagerne er, at læringsmiljøerne skal forbedres. Det er en omfattende proces, hvor skolernes brugere inddrages og kommunens ejendoms og bygningsafdeling jonglere med tidsplaner og økonomi, således at de bedste løsninger sikres.

Baggrunden for skolernes læringsmiljø

I budgettet for 2009 vedtog Helsingør byråd at afsætte ressourcer til til en forbedring af skolernes læringsmiljø. Der er afsat en ramme på 2 mio. kr. i 2009 og 40 mio. kr. i hvert af årene 2010, 2011 og 2012 inkl. midler fra Kvalitetsfonden. Forbedring af læringsmiljøet omfatter både de fysiske rammer, tekniske hjælpemidler og opkvalificering af personale.

En udbygning af den bygningsmæssige kvalitet betyder, at skolerne tilføres midler til eventuelle omdannelse af undervisningslokaler til mere tidssvarende undervisningsmiljøer, samt til anskaffelse af pædagogiske og tekniske hjælpemidler mv.

Henvisning til Helsingør kommunes beskrivelse af hele arbejdet: Skolernes læringsmiljø

Tags: , ,

Kommentarer er lukkede.