Sådan bliver jeres altan-drømme til virkelighed

Renoveringskonsulenterne hjælper med at gøre altandrømmen til virkelighed

En Altan er drømmen, når man bor i lejlighed. Men drømmen kan hurtigt falme i udførelsesprocessen. Vi hjælper med at du undgår dette.

Drømmen er for mange lejlighedsindehavere, at kunne sætte sig udenfor og nyde vejret, sætte babyen ud i den friske luft, tørre tøj og forøge lejlighedens / ejendommens værdi.

Uderummet / altanen betragtes af mange som et ekstra rum, som giver mulighed for at kunne få sol og luft ind i lejligheden, og nemt kunne komme udenfor. Måske kommer lejligheden endda til at virke større – ja en altan er i mange lejlighedsindehaveres drømme. Men hvad gør du / I, såfremt altandrømmen skal realiseres, uden at bliver til et mareridt?

Københavns Kommune ved, at det kan være kompliceret at opføre nye altaner i tilknytning til eksisterende byggeri. De anbefaler derfor altid, at bygherre kontakter en professionel rådgiver, som kan være medvirkende til at sikre et godt resultat.

Hvad kan du selv gøre for din altan-drøm?

I som boligforeningen / du som lejlighedsindehaver, har mulighed for selv at gøre nogle forberedelser, som sikrer et godt og gennemtænkt projekt fra starten af:

 • Er der nogen forhindringer / restriktioner som udelukker eller forhindrer, at vi kan få en altan? Dette kunne f.eks. være en lokalplan, tinglyste servitutter / deklarationer eller fredninger m.v. – Her kan jeres kommune være behjælpelig. Kontakt kommunen, og bestil en forhåndsdialog omkring jeres ønskeprojekt.
 • Tag stilling til, hvilke form for uderum I ønsker jer. Hvad skal det bruges til og hvor stort skal det være / hvordan skal konstruktionerne udformes (glas / stål / træ m.v.)?
 • Skaf jer et overblik over jeres økonomi, og de muligheder I har?

Renoveringskonsulenterne kan sikre byggeprojektets kvalitet og økonomi

 • Vi udfordrer de muligheder I har, i forhold til restriktioner gældende for ejendommen. Vi har et stort kendskab til lovgivningen, og kan eventuelt indgå i en udvidet dialog med kommunen, omkring det ønskede altan-projekt
 • vi kan designe jeres altan samt lave konstruktionsløsninger og gennemtænke, beskrive og beregne jeres projektet, således at følgearbejder indtænkes i forbindelse med prisindhentning og udførelse.
 • Vi sørger for at projektet projekteres og udføres i overensstemmelse med gældende regler og standarder.
 • Vi søger om byggetilladelse.
 • Vi indhenter tilbud, forhandler kontraktsum, udformer kontrakt og forbehold, samt foretager vurdering af entreprenørens forsikringsdækning / sikkerhedsstillelse m.v.
 • Vi giver dig rådgivning om tegning af eventuelt supplerende forsikring, i forbindelse med byggeprojektet.
 • Vi forestår koordinering, styring og byggetilsyn i byggefasen.
 • Vi afholder byggemøder sammen med entreprenøren, for at sikre byggeriets kvalitet, økonomi og overholdelse af tidsplan m.v.
 • Vi godkende regninger fra entreprenør til betaling. Dette sker i forhold til udført arbejde / tidsplanen, således at I ikke betaler for meget i forhold til entreprisesummen og reglerne om betalingsbetingelser.
 • Vi afholder afleveringsforretning, som sikrer jeres rettigheder i forhold til mangeludbedring og eventuelle økonomiske mellemværende med entreprenøren.

Ønsker I at sikre den bedst mulige kvalitet i dit altan-projekt, eller har du spørgsmål til et forestående altanprojekt, er du meget velkommen til at kontakte os herom. Vi ser frem til at sikre, at jeres altandrømme bliver til virkelighed.

Kommentarer er lukkede.