Om Renoveringskonsulenterne ApS

Vi er en seriøs og fleksibel rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for renovering, nybyg og byggesagsbehandling.

Renoveringskonsulenterne sikrer et sundt projektforløb og den bedst mulige løsning, ved et stort personligt ejerskab af opgaven.

Renoveringskonsulenterne er en seriøs og fleksibel rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for renovering, nybyg og byggesagsbehandling.

Renoveringskonsulenterne sikrer et sundt projektforløb og den bedst mulige løsning, ved et stort personligt ejerskab af opgaven. Vi har ingen bureaukratisering af beslutninger i forløbet – kun rådgivning og konsultation der sætter din opgave i fokus. Vi finder sammen den bedste løsning for dig, inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer der er til rådighed. Renoveringskonsulenterne ApS besidder et solidt og stort netværk, således at dine projekter får en hurtig opstart. Kontakt os i dag og hør mere om hvad vi kan gøre for dig.

  • Renovering – Fundament / fugtsikring, facader, tagrenovering, efterisolering, fugt- og svampeskader, asbest og mange andre ting
  • Nybyg / tilbygning / ombygning – Infill, udvendige eller indvendige ombygninger, ansøgninger om byggesager til kommunen, sparring og rådgivning om byggeforløbet og om byggeopgaven som helhed
  • Købersyn – Besigtigelse af en bygning inden køb – vigtig og faglig sparring med køber i forhold til tilstandsvurdering og besigtigelse af bygning som tænkes erhvervet m.v.
  • Energioptimering – Vejledning og rådgivning i forbindelse med effektiv energioptimering i en eksisterende bygningsmasse m.v.
  • Byggesagsbehandling – Konsulentbistand til kommunerne – kompetent og erfaren ressourceperson i forhold til byggesagsbehandling, konsulentbistand i forbindelse med renovering og nybyg i kommunernes bygningsafdeling samt konsulent for entreprenører og rådgivere omkring lovgivning og den gode byggeansøgning m.v.

Renoveringskonsulenternes primære samarbejdspartnere

  • Jonna Nielsen, Ingeniør / Byggerådgiver
  • Saabye & Partners, Arkitekter
  • EnergiFocus, Energimærkning
  • Henrik Thorup, Anerkendt statiker / Ingeniør

Herudover arbejder vi sammen med et antal udvalgte fagkære håndværkere.

Kommentarer er lukkede.