Købersyn

Købersyn er vigtigt for en god handelKøbersyn er vigtigt for en god og tryg handel

Det er vigtigt at du som køber af en ejendom, lejlighed eller erhverv føler dig tryg, inden du underskriver købsbeviset – og dette forhold kan vi hjælpe dig med at sikre ved et købersyn.

Er du ved at købe en ny bolig, beboelsesejendom eller erhverv, er du ikke interesseret i ubehagelige overraskelser. Vi tilbyder dig en fuldstændig gennemgang af den bygning, som du påtænker at købe. En uvildig rådgivning og gennemgang af ejendommens tilstand, sikrer dig et trygt huskøb.

Ved at vi i købersynet gennemgår bygningen fra sokkel til kip, får du et totalt overblik over mulige forhold, som sælgerens tilstandsvurdering måske ikke har taget højde for. Vi kan også tilbyde at gennemgå de gældende bygningsforhold på matriklen, så du undgår eventuelle efterfølgende lovliggørelsessager, hvilket er helt normalt forekommende ved ejendomshandel.

Ejerskifteforsikring

Vi anbefaler altid, at sælger og køber tegner en ejerskifteforsikring inden køb og salg af ejendomme. En ejerskifteforsikring sikre, at sælgeren fritages fra et eventuelt  sælgeransvar, og at køberen sikre sig, at de skader den bygningssagkyndige har overset, bliver dækket af forsikringen. Du skal som køber i denne forbindelse være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker de gener du kan have, indtil skaden er udbedret eller forholdene er lovliggjort. Dette er altid er en trættende og uønsket proces ved en nykøbt bolig eller erhverv.

Specielle undersøgelser af bygningstilstand

Ud over bygningsgennemgangen kan vi hjælpe med at udføre mere specielle undersøgelser, f.eks. ved sætningsskader eller tegn på fugt og svamp m.v. Opgaver vedrørende prissætning på udbedringer af skader og reparationer eller lovliggørelse, kan vi selvfølgelig også hjælpe dig med.

Købersynet kan foregå mundtligt sammen med dig som køber, eller vi kan udarbejde en skriftlig rapport over forholdene på ejendommen – det er helt op til dig. Ring eller skriv for en uforpligtende indledende samtale om dit købersyn.

Læs også om

Renovering, nybygombygningenergioptimeringbyggesagsbehandling

Kommentarer er lukkede.