Købersyn

Det er en stor beslutning at købe ejendom. Der er mange ting at forholde sig til, inden købsbeviset kan skrives under med ro i maven. Vi hjælper dig med at undgå ubehagelige overraskelser.

Hvad tilbyder vi?

  • Fuldstændig gennemgang af bygningen – fra sokkel til kip.
  • Uvildig rådgivning og gennemgang af gældende bygningsforhold.
  • Totalt overblik over bygningens tilstand – også oversete fejl og mangler.

Vi udfører også specielle undersøgelser ved for eksempel sætningsskader eller tegn på fugt og svamp, ligesom vi prissætter konkrete opgaver med udbedring af skader eller lovliggørelse.

Købersynet kan både udføres som mundtlig overlevering og som skriftlig rapport.

Ejerskifteforsikring:

Ved ejendomshandel anbefaler vi altid en ejerskifteforsikring. Med den er du som køber sikker på at få dækket alle skader – også dem, den bygningssagkyndige har overset. Desværre dækker forsikringen ikke de gener, du måtte have, indtil skaderne er udbedret.

Derfor er det en god idé at være på forkant via et købersyn.

Laura Juhl, Frejasvej 5, Birkerød:

Vi var meget glade for Renoveringskonsulenternes arbejde, som vi oplevede som meget fleksibelt og målrettet. Vi vil gerne bruge Renoveringskonsulenterne igen, hvis vi får brug for det.