Renoveringskonsulenterne i Roskilde

Vi hjælper dig med at få det bedste resultat for pengene.

Renovering

Hvordan vi kan hjælpe dig med din renovering:

  • Rådgivning – specielt omkring bygningskonstruktionerne.
  • Projektering og projektledelse – både private og offentlige bygherrer

Når bygningsdele, som for eksempel taget, skal renoveres eller udskiftes, skal der tages omfattende beslutninger om det nye tags betydning for bygningens byggeteknik, æstetik, økonomi, myndighedsforhold, fredningsforhold, samt tagets betydning for bygningens levetid og anvendelse på længere sigt.

Dette forhold kan vi løfte for dig. Vi foretager en grundig gennemgang af bygningen for at vurdere renoveringens omfang.

Gennemgangen samt dialogen med jer om forventningerne til arbejdet, danner grundlaget for prisoverslaget for renoveringen.

Overvejer du at bygge om eller bygge til?

Renoveringskonsulenterne giver dig professionel sparring og rådgivning for at opnå den bedste løsning.

Vi kan hjælpe dig med:

  • At skabe den bedste helhedsorienterede løsning inden for jeres økonomiske ramme
  • Rådgivning gennem hele processen fra drøm til udførelse
  • Undersøgelse af de lovgivningsmæssige muligheder
  • Kvalitetssikring af at dit byggeri bliver udført korrekt/byggetilsyn
  • Udbud, byggeledelse, økonomi og styring

Vi har et stort netværk af dygtige arkitekter, specialister og udførende håndværkere, som alle er eksperter i ombygning og tilbygning, og som er med til at sikre den bedste proces for dit nybyg.

Vi giver dig tryghed for, at projektet bliver en succes. Det sker med god kommunikation, planlægning og involvering.

Vi inddrager altid vores kunder i vores tanker omkring opgaven. Alle beslutninger bliver meldt klart ud, og vi har fokus på at skabe en god dialog. Vi ved, at det er en tillidssag at arbejde i folks hjem eller på deres arbejdsplads, og den tillid tager vi meget alvorligt.