Renoveringskonsulenterne i Roskilde

Brug vores ekspertise og få en hurtig byggetilladelse. Vi kan også hjælpe med lovliggørelse og færdigmelding af byggeri.

Byggetilladelse til private

Brug vores rådgivning til at få en hurtig byggetilladelse.

Det kan være indviklet at søge byggetilladelse til et projekt, men vi har mange års erfaring med myndighedsbehandling og byggeri og er specialister i byggelovgivningen og den digitale ansøgning, der er et krav.

Vi hjælper med at gennemgå projektet og sikre, at ansøgningen er fyldestgørende, når den lander hos kommunen.

Fortæl os om dit projekt på hjemmesiden :
https://nembyggetilladelse.dk/

Lovliggørelse af dit byggeri

Har du brug for at vide, om dit byggeri kan lovliggøres eller hvordan?

Vi ser på din ejendom som helhed, og vi kan hjælpe dig med at gennemskue, om byggeriet reelt kræver en byggetilladelse eller kan indberettes til BBR uden ansøgning. Kræver dit byggeri en lovliggørende byggetilladelse, kan vi hjælpe dig igennem din lovliggørelsessag ved kommunen. 

Færdigmelding til kommunen

Når du er færdig med dit byggeri, skal der indsendes en færdigmelding til kommunen, før du kan få en ibrugtagningstilladelse og byggeriet kan tages endeligt i brug.

Materialet til færdigmeldingen skal indeholde den tekniske dokumentation, som er relevant for netop dit byggeri, og som du ved ansøgning om byggetilladelse har oplyst, at byggeriet er omfattet af.

Det kan være uoverskueligt, og vi hjælper dig med at få et overblik over materialet, der skal indsendes.

Priser

Vi har pakker med fast pris for mindre projekter – eksempelvis 4.750 kr. inkl. moms. for hjælp til ansøgning om byggetilladelse.

Læs mere på hjemmesiden :
https://nembyggetilladelse.dk/

Få hjælp på NEMbyggetilladelse.dk

Gå ind på vores hjemmeside for private NEMbyggetilladelse.dk og beskriv dit projekt og hvad du ønsker vores hjælp til. Når vi ved, hvad du vil bygge, kan vi indenfor få dage fortælle dig, om du kan få en byggetilladelse i din kommune.

Har du fået byggetilladelse og ønsker hjælp til at få byggesagen afsluttet i kommunen, kan vi også hjælpe dig med at få ibrugtagningstilladelse til dit byggeri.