Renoveringskonsulenterne i Roskilde

Vi hjælper jer med at effektivisere jeres processer.

Myndighedsworkshop

Det væsentligste ved vores workshops er, at vi tager udgangspunkt i jeres hverdag, udfordringer og arbejdsprocesser – vi agerer jeres ”spejl” og giver jer nogle udfordrende spørgsmål i forhold til jeres område.

Vi kommer ikke med løsninger, men forsøger konstruktivt og provokerende at få jer til at vende tingene på hovedet og udfordre virkelighedsopfattelsen.

Vi inddrager alle organisationslag, da forandring kun kan ske, såfremt beslutningstagerne deltager, og forandringen giver mening for alle deltagerne. Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer.

Ved vores workshops har vi fokus på, at:

  • Alle skal være med på legen – høj som lav – og deltage.
  • Rammesætningen for workshoppen skal være rigtig og gerne anderledes end hverdagen.
  • Workshops afholdes af to dage, da forstyrrelserne på workshop 1 skal reflekteres, bearbejdes, udfordres og internt drøftes efterfølgende – og så skal der handles på workshop 2, inden eventuelle forandringer kan indarbejdes i hverdagen. Vi afholder derfor oftest workshop 1 og 2 med samme dagsorden, deltagere og fokus.
Mydighedsworkshop

Pia Nielsen, Odsherreds kommune:

Workshoppen var en fantastisk oplevelse! Marie var nærværende, og vi kunne mærke, at hun ved, hvad hun har med at gøre. Hun kender kommunernes udfordringer, og gik til os på et praksisnært niveau. Selve processen i workshoppen var god, og mange ting er integreret i den måde, vi gør tingene på nu.

Det er ikke kun mig, der er begejstret. Mange medarbejdere har meldt positivt tilbage, og har fået noget ud af det. Marie udfordrede både medarbejdere og ledelse. Det er ikke sidste gang vi bruger Renoveringskonsulenterne! Vi er faktisk på nuværende tidspunkt i gang med mere samarbejde.

Lyder ovenstående interessant? Vi deltager gerne i et indledende møde, hvor vi lytter til jeres tanker, overvejelser og udfordringer.