Myndighed

Renoveringskonsulenterne yder konsulentbistand af alle aspekter inden for byggesagsbehandling, ansøgning om byggetilladelse, eller lovliggørelse af bebyggelse. Vi er eksperter indenfor rådgivning i forbindelse med lovliggørelse af byggeri.

Lovliggørelse

Der er mange forhold at tage hensyn til, når jeres byggeri skal lovliggøres. Det kan være svært at overskue kompleksiteten i sin byggesag, og det er derfor en god idé at søge rådgivning.

Som jeres rådgivere hjælper vi jer i processen med for eksempel lovliggørelse af jeres byggeri. Vi kender krav og lovgivning, samt hvilke muligheder, der er for lovliggørelse.

Valentin Bladt, Double Rainbow

Det er gået godt med at få byggetilladelse. Jeg frygtede, at det ville blive dyrt above and beyond, men jeg ville bruge Marie igen, hvis jeg fik behov for det.

Brian Hensrik, Ejendomsmæglerfirmaet Hensrik

Renoveringskonsulenterne hjalp med at frafalde krav, som ville løbe op i mere end 100.000 kr. De har lavet et rigtig fint stykke arbejde.

Byggesagsbehandling

Brug os som ekstra ressource, når for eksempel:

  • Bunken af byggesager overstiger antallet af hænder.
  • En medarbejder er på orlov.
  • Komplekse byggeansøgninger medfører for stort ressourcebehov.
Ole Rønsholdt, Glostrup Kommune:

Vi er i Glostrup Kommune meget glade for Renoveringskonsulenternes konsulentbistand på byggesagsområdet. Vi ville bruge dem igen, hvis der var behov for det. Vi ser et stort potentiale for opgaver i lang tid fremover hos mange kommuner, da ny lovgivning stadig vil efterlade et stort behov for konsulentarbejde. Og her er Renoveringskonsulenterne meget kompetente.

Ulla Johannesen, Køge Kommune:

Vi er meget glade for Maries arbejde. Hun er meget kompetent og fleksibel. Det fungerer, når Marie udfører arbejdet for os, og vi vil gerne bruge Marie igen.